böyürtkən

böyürtkən
is. Tutabənzər meyvəsi olan yabanı kol bitki. <Cəmil> böyürtkən kolları, çalı-çəpərlər arasından keçib kəndin yaşıl ağacları arasında gözdən itdi. M. C.. // Bu bitkinin meyvəsi. Yay fəslində ərik, gavalı, böyürtkən dəyərdi. S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • böyürtkənlik — is. Böyürtkən kolları bitən yer. Dəmirov üzünü böyürtkənliyə tutub, Fətəlinin başını sığalladı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəqələ — (Quba) böyürtkən. – Uşağlar bəqələni yığıb yiyədülər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • döyməc — I (Ağdam, Qarakilsə, Qubadlı, İrəvan) bax döğmənc II (Oğuz, Şəki) meyvəni (alça, zoğal, alma, gavalı və s.) döyüb əzərək hazırlanmış yemək. – Döyməc yay vaxdı adamı sərinnədir (Şəki); – Zoğal döyməcinə pörtkən <böyürtkən> qatıllar, alçadan… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hindil — (Ordubad) böyürtkən. – Hindildən yaxşı mürəbba olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xamus — (Dərbənd, Tabasaran) böyürtkən. – Xamusdan murabba ələyədülər, yəxşi əngilavasi də uladu (Dərbənd); – Uşaxlar xamus dərmağa gitdilər (Tabasaran) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qırqımız — (Oğuz) böyürtkən koluna oxşar yabanı bitki adı. – Qırqımız ye:lmir, bö:rtkana oxşuyur, amma yarpaxları tüt göy olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • miqal — (Zaqatala) böyürtkən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mum — (Ordubad) böyürtkən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • muş — (Dərbənd) böyürtkən. – Muş teregi yaman tikanlu uladu, uninə <onunla> baği də çəpərləmağ uladu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mürəkgəf — (Şəki) böyürtkən. – Bizim meşələrdə mürəkgəf çoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”